The Official Hymn of the Municipality of Tangalan, Aklan
Song Title: Pinalanggang Tangalan
Composer: Mr. Sannen J. Tajaran

Tangalan banwa kong kinatawhan
Palangga ka it Diyos ikaw gin bugna-an
Busay,bukid, eanas, ag kaeaeawran
Kilaea sa bilog nga kalibutan.

Katawhayan namon, kimu anaguman
Mga tawo mapainalanggaon ag maalwan
Mga bisita sa mga kabanwahanan
Gapamasyar sa bugana mong kaliwayan.

Koro 1:

Tangalan, Oh Tangalan
Banwa kong kinatawhan
Tangalan, Oh Tangalan
Pinasahi kagid sa tanan.

II.

Sa giya ni Sr. San Juan Nepomuceno
Sa hueas ag dugo it Martires de Vivo
Kahilwayan na abotTangalan Banwa ko
Hasta makaron sa imong mga inapo.

Koro 1:

Tangalan, Oh Tangalan
Banwa kong kinatawhan
Tangalan, Oh Tangalan
Pinasahi ka gid sa tanan

Koro 2:

Tangalan, Oh Tangalan
Palangga ka it Diyos nga gamhanan
Tangalan, Oh Tangalan
Palangga ka namon tanan.

CODA:

Tangalan, Oh Tangalan
Palangga ka namon tanan.